Phóng sinh tạo công đức
0979839260
  • slide 1
  • Slider
  • slide 5

Phóng sinh tạo công đức

Nếu mỗi tuần chỉ cần phóng sinh 1 con vật như cá, rùa ... thì sẽ tiêu trừ nghiệp chương t tạo dựng công đức và con cháu sẽ vô cùng tốt ở những đời sau, và ngay cá bản thân mình cũng sẽ kéo dài tuổi thọ và vô cùng tốt.

 

Các gia cầm, thủy cầm, và lớp chim không có hồn vía, nhưng lại ở trạng thái cộng sinh với các vong hồn nghiệp nặng tội cao. Nếu những con này bị giết thì vong hồn cộng sinh lại phải tái cộng sinh với con vật khác cho hết hạn nghiệp thì mới có thể siêu thoát. Nếu "phóng sinh" những con vật có vong hồn "cộng sinh", thì vong hồn đó sẽ được siêu thoát ngay sau khi thả, mà chúng ta không sợ bị người khác câu trộm hay bắt lại những con bật đó để ăn thịt hoặc buôn bán.

 

 

> Vậy quy trình như sau:

 

Bước 1: Mua tôm, cua cá, hoặc các loài chim, và đem ra sông ngòi để thả.

 

Bước 2: Trước lúc thả, thì đọc thần chú ( Chắp tay niệm phật ) Ôm a Hưm ( 9 lần ), u ca sa na ma tah ( 3 lần )

 

 

Đọc 3 lần chú Sám Hối ( Chắp tay niệm phật )

 

Chúng con đã tạo bao ác nghiệp

Đều vị ba độc tham, sân, si

Từ thân, miệng, ý phát sinh ra

Tất cả nay cầu xin sám hối
 

Đọc 3 lần chú Quy y Tam Bảo ( Chắp tay niệm phật ) Con xin quay về nương tựa Phật

 

Con xin quay về nương tựa Pháp

Con xin quay về nương tựa Tăng Quay về nương tựa Phật, con không đọa vào Địa ngục

Quay về nương tựa Pháp, con không đọa vào Ngạ quỷ

Quay về nương tựa Tăng, con không đọa vào Sức sinh Chúng con đã về nương tựa Phật

Chúng con đã về nương tựa Pháp

Chúng con đã về nương tựa Tăng

 

Sau khi thả, thì đọc:

 

Đọc 3 lần chú vãng sanh ( Chắp tay niệm phật )

 

Nam-mô a di đa bà dạ. Đa tha dà đa dạ

Đa địa dạ tha. A di rị đô bà tỳ A di rị đa tất đam bà tỳ. A di rị đa tì ca lan đế

A di ri đa, ti ca lan đa. Dà di ni dà dà na

Chỉ đa ca lệ ta bà ha. ( Chắp tay niệm phật ) Ôm a hum ( 9 lần ), u ca sa na ma tah ( 3 lần )

 


 

 

Dưới đây là những lợi ích của việc phóng sinh mà Phật đã chia sẻ cho chúng ta biết, người đã có thể nhìn thấy tận bao nhiêu kiếp luân hồi của mình để có thể đúc kết ra những sự kiện này,

 

1. Không có nạn đao binh, tránh được tai họa chiến tranh tàn sát.

2. Sống lâu, mạnh khỏe, it bệnh tật.

3. Tránh được thiên tai, dịch họa, không gặp các tai nạn.

4. Con cháu đông đúc, đời đời xương thạnh, nối dõi không ngừng.

5. Chỗ mong cầu được toại nguyện.

6. Công việc làm ăn phát triển, hưng thạnh, gặp nhiều thuận lợi.

7. Hợp lòng trời, thuận tánh Phật, loài vật cảm ơn, chư Phật hoan hỷ.

8. Giải trừ oán hận, các điều ác tiêu diệt, không lo buồn, sầu não.

9. Vui hưởng an lành, quanh năm đều được an ổn.

10. Tái sinh về cõi trời, hưởng phước vô cùng. Nếu có tu Tịnh độ thì được vãng sinh về thế giới Tây Phương Cực Lạc.

 

 

 

Bài viết khác
zalo