Xem ngày giờ tốt khai trương đầu năm 2022
0938425785
  • slide 1
  • Slider
  • slide 5

Xem ngày giờ tốt khai trương đầu năm 2022

Dựa vào cửu cung bát quái và âm dương ngũ hành ta tính được NGÀY GIỜ TỐT KHAI TRƯƠNG 2022

 

 

* MÙNG 1/1 ÂL

03 giờ - 05 giờ : Thanh long

05 giờ - 07 giờ : Minh đường

11 giờ - 13 giờ : Kim quĩ 

13 giờ - 15 giờ : Bảo quang 

17 giờ - 19 giờ : Ngọc đường

 

* MÙNG 3/1 ÂL

01 giờ - 03 giờ: Ngọc đường

07 giờ - 09 giờ: Tư mệnh

11 giờ - 13 giờ: Thanh long

13 giờ - 15 giờ : Minh đường

19 giờ - 21 giờ : Kim quĩ

21 giờ - 23 giờ: Bảo quang

 

* MÙNG 4/1 ÂL

23 giờ - 01 giờ : Kim quĩ

01 giờ - 03 giờ : Bảo quang

05 giờ - 07 giờ : Ngọc đường

11 giờ - 13 giờ: Tư mệnh

15 giờ - 17 giờ : Thanh long

17 giờ - 19 giờ: Minh đường

 

* MÙNG 6/1 ÂL

23 giờ - 01 giờ : Thanh long

01 giờ - 03 giờ : Minh đường

07 giờ - 09 giờ : Kim quĩ

09 giờ - 11 giờ : Bảo quang

13 giờ - 15 giờ : Ngọc đường 

19 giờ - 21 giờ : Tư mệnh

 

* MÙNG 8/1 ÂL

03 giờ – 05 giờ : Tư mệnh

07 giờ – 09 giờ : Thanh long 

09 giờ – 11 giờ : Minh đường

15 giờ - 17 giờ : Kim quĩ 

17 giờ - 19 giờ : Bảo quang

21 giờ - 23 giờ : Ngọc đường

 

* MÙNG 10/1 ÂL

23 giờ - 01 giờ: Kim quĩ

01 giờ - 03 giờ : Bảo quang 

05 giờ - 07 giờ: Ngọc đường

11 giờ - 13 giờ : Tư mệnh

15 giờ - 17 giờ: Thanh long

17 giờ - 19 giờ : Minh đường

 

* NGÀY 11/1 ÂL

03 giờ - 05 giờ: Kim quĩ

05 giờ - 07 giờ : Bảo quang

09 giờ - 11 giờ : Ngọc đường 

15 giờ - 17 giờ: Tư mệnh

19 giờ - 21 giờ : Thanh long 

21 giờ - 23 giờ: Minh đường

 

* NGÀY 12/1 ÂL

23 giờ - 01 giờ : Thanh long

01 giờ - 03 giờ :Minh đường

07 giờ - 09 giờ : Kim quĩ

09 giờ - 11 giờ : Bảo quang

13 giờ - 15 giờ : Ngọc đường

19 giờ - 21 giờ : Tư mệnh

 

Các bạn chọn ngày tốt để khai trương sao cho phù hợp với công việc của mình, chú ý không chọn ngày xung khắc với tuổi của mình.

Ví dụ như ngày Dần  xung khắc Thân.

***Dần – Thân 

***Tỵ – Hợi.

***Thìn – Tuất

***Sửu – Mùi

***Tý – Ngọ 

***Mẹo – Dậu

 

 

 

 

zalo