• slide 1
  • slide lễ trói yêu
Chi Tiết Sản Phẩm

LOADING IMAGES
PHẢN HỒI CỦA KHÁCH KHI THỈNH BÙA NỮ QUỶ CHÚA

CHỈ CÓ THỂ LÀ BÙA NỮ QUỶ CHÚA !!!

2 VỢ CHỒNG BÊN MỸ THỈNH BÙA 

CÔ VỢ TIẾC TIỀN NÊN BẢO CHỒNG MÌNH THỈNH TRƯỚC

ANH CK VÌ THƯƠNG VỢ NÊN LÉN THỈNH CHO VỢ MÌNH LUÔN VÀ BỎ VÀO TRONG XE VỢ ĐI LÀM.

MẶC DÙ VỢ KHÔNG BIẾT NHƯNG VẪN ĐỘ TỐT NÀNG ẤY....