THẦN PHRA NGAN, THẦN PHRANGANG, BÙA PHRA NGAN, BÙA THẦN PHRA NGAN,
0979839260
  • slide 1
  • Slider
  • slide 5
Chi tiết sản phẩm

LOADING IMAGES
THẦN PHRA NGANG ( THẦN NGẦM CÕI ÂM )

Nhiều người ăn cắp bài đăng của tôi bê nguyên si lên cho mấy đứa bán bùa chợ, bùa dỏm rồi rao bán. 

Nếu đăng cái gì là mạnh, là quý hiếm, nhiều pháp sư hàng đầu làm phép thì phải có ảnh kèm theo chứng minh. Chứ không phải cứ đăng bùa dỏm, bùa giả ở chợ bùa hay trước cổng chùa, bùa do mấy tay thầy tào lao làm rồi gọi là siêu phẩm, siêu mạnh, bom tấn, hàng quý mạnh gì đó... 

Tôi cung cấp các hình ảnh sau để cho thấy bùa tôi bán do những cao thủ pháp sư nào làm phép để tôi gọi đồ tôi vip, siêu phẩm k phải là nói khoác loát. 

Ăn cắp bài viết thì làm ơn ghi nguồn. Không ai rảnh ngồi soạn bài viết để mấy mẹ đăng đâu.

zalo