BE KUMANTHONG CHUA SAMNGAM, BE KUMANTHONG, KUMANTHONG CHUA SAMNGAM
0938425785
  • slide 1
  • Slider
  • slide 5
Chi tiết sản phẩm

LOADING IMAGES
BÉ KUMANTHONG LOCKET

Kumanthong phép đen

https://buathai.com.vn/san-pham/chi-tiet-san-pham/be-kumanthong-locket.html

Kumanthong phép đen của sư phụ Phra Ajarn Tay làm phép.
Dòng phép đen linh mạnh.
Duy nhất 1.
Bé dạng locket ( mề đai) dễ dàng đeo trên cổ mang theo hoặc thờ ở bàn.

zalo