• slide 1
  • slide 2
  • slide 3
  • slide
Chi Tiết Sản Phẩm

LOADING IMAGES
KUMANTHONG CHẤT LIỆU XƯƠNG 100%

Siêu Kumanthong 100% tạo ra bằng chất liệu xương đục đẽo và mài bóng thành. 
Do Aj James một pháp sư trẻ tuổi nhưng rất mạnh về các bùa xương.

Chất liệu xương người hài cốt là chất liệu được xếp trên các chất liệu để tạo ra bùa hộ mệnh để linh hồn bên trong bùa mạnh mẽ hơn, tồn tại lâu hơn mà không mất đi sức mạnh vốn có ban đầu, có thể cảm nhận và giúp đỡ người thờ hiệu quả hơn
Kumanthong theo thứ tự tạo ra từ xương và gỗ sẽ mạnh hơn các kumanthong bằng chất liệu khác như đất nung, kim loại.

Kèm dầu thiêu xác 99 bào thai đã chết prai luk krok oil trộn cùng nam man prai
Bé cực mạnh và ít. Thầy chỉ tạo ra 6 bé do chất liệu có hạng.