KUMANTHONG,KUMANTHONG THIEN TU, KUMANTHONG ÔM HŨ VÀNG, CẬU BÉ KUMAN,
0938425785
  • slide 1
  • Slider
  • slide 5
Chi tiết sản phẩm

LOADING IMAGES
KUMANTHONG THIÊN TỬ ÔM HŨ VÀNG

Kumanthong thiên tử ôm hủ vàng
Do Lersi Kong Vet làm phép. 
Lersi Kong Vet là một lersi cấp bậc rất cao có thể giao tiếp với tinh thần các lersi tổ cổ xưa.
Bé độ về tài lộc, kinh doanh, làm ăn, cờ bạc rất hiệu quả.

zalo