ONG DIA THAN TAI
0938425785
  • slide 1
  • Slider
  • slide 5
Chi tiết sản phẩm

LOADING IMAGES
ÔNG ĐỊA THẦN TÀI

 Đông Nhạc Đế Quân có nói rằng:
Thiên Địa vô tư, Thần minh thời sát,
Bất vị tế hưởng nhi giáng phúc,
Bất vị thất lễ nhi giáng họa.

Nghĩa là: Trời Đất ko có tư vị, các Thần sáng suốt thường soi xét công bằng, ko phải vì hưởng cúng tế mà xuống cho điều phước, ko phải vì thất lễ mà xuống cho điều tai họa.

- Tuy nhiên chúng ta cần bài trí cúng tế cho thật chu đáo thì vượng khí sẽ tìm đến nhà chúng ta.

Đầu tien khi chúng ta thỉnh tượng : 
Khi thỉnh Thần Tài cũng có Thần Tài hợp với gia chủ, cũng có Thần Tài không hợp với gia chủ. Do đó, khi chọn tượng Thần Tài, nên chọn tượng Thần Tài mặt tươi cười, mặt sáng sủa, tượng không bị nứt, vỡ, nhìn tượng toát lên vẻ phú quý.

Việc cầu xin tài lộc được nhiều hay ít còn phụ thuộc vào lòng thành của gia chủ, phước đức và vận số của gia chủ. Cho nên, CẤM KỴ cầu xin Thần Tài qua loa, đại khái nhất là không có lòng thành.
Ai muốn thờ Thần Tài hay bất cứ vị nào đã được thầy hô thần nhập tượng ( làm phép )  đều phải thực hiện bằng cái tâm, thì mới có linh khí, nếu ko lâu dần linh khí cũng mất đi thì cũng chỉ như bức tượng bình thường thôi.

VÀ Bàn thờ Thần Tài thường đặt dưới đất, nơi trang nghiêm hướng ra cửa chính, hoặc hướng vượng khí theo gia chủ mà các thầy đã chọn.

Thần Tài hay còn gọi là thần tiền, thần tài lộc là vị ngồi ở giữa, hoặc là bài vị đặt phía trong, đó chính là vị thần tài, vị ngồi ngay sát lối đi sẽ là ông địa tài, bên còn lại là ông thổ thần.

Các vị có tên trong bài vị là “ Ngũ phương Ngũ thổ Long Thần, Tiền Hậu Địa Chủ Tài Thần “
- Ngũ Phương Ngũ Thổ Long Thần là 5 vị Thần trấn 5 hướng và 5 vị Thần đất đai long mạch sắp đặt theo Ngũ Hành gồm: bốn hướng Đông, Tây, Nam, Bắc, và Trung Ương. 
+ 5 vị Thần Ngũ Phương là:
Hoàng đế (Trung ương), Bạch đế (hướng Tây), Hắc đế (hướng Bắc), Thanh đế (hướng Đông), Xích đế (hướng Nam).
+ Còn 5 vị Ngũ Thổ Long Thần là 5 vị Thần long mạch coi về đất đai, bảo hộ cư dân làm ăn sinh sống, gồm :
* Thổ Công, làm chủ nền nhà.
* Thổ Thần, làm chủ khu đất. 
* Thổ Địa, cũng gọi là Môn Khấu Thổ Địa Tiếp Dẫn Tài Thần: Thần Thổ Địa trực ở cổng đón tiếp Thần Tài vào nhà.
* Thổ Phủ, bảo hộ các kho hàng.
* Thổ Kỳ, cai quản tất cả sự việc trên mặt đất.
- Tiền Hậu Địa Chủ Tài Thần gồm 2 vị: 
Tiền Địa Chủ Tài Thần & Hậu Địa Chủ Tài Thần.
+ Tiền Địa Chủ Tài Thần là Thần Tài của chủ đất trước. Thờ vị Thần nầy là có ý là báo đáp cái gốc, nhớ đến cái nguồn, có trước có sau.
+ Hậu Địa Chủ Tài Thần là Thần Tài của chủ đất sau, tức là thờ vị Thần Tài của gia chủ hiện tại.

Cuối cùng, ở phía sau nhà, nơi bếp nút củi lửa là bàn thờ ông Táo. Ta còn gọi là Thần Bếp, Vua Bếp, Táo Quân... Bên trên bàn thờ là 4 chữ :
NGŨ KỴ CHI THỦ
五祀之首,
Trong phong thuỷ cần phải biết đến NGŨ KỴ : là 5 chỗ cần phải quan tâm đến về phong thuỷ trong nhà, đó là : MÔN,HỘ là Cổng trước cổng sau, cửa ( nơi ra vào ), TỈNH là Giếng, TÁO là Bếp ( nơi ăn uống ), TRUNG LƯU là phần giữa nhà ( nơi ngủ nghỉ ). 
Xưa các thầy phong thuỷ ở việt nam thì cho rằng CỔNG là nơi đứng đầu cần phải cúng tế, nhưng thực tế theo phong thuỷ chính xác phải là  "Dĩ thực vi thiên"
thì Bếp đứng đầu, nên bàn thờ Táo Quân mới có được 4 chữ 
" NGŨ KỴ CHI THỦ " là vì thế !
Cho nên về phong thuỷ, cả nhà chúng ta cần phải chỉnh chu bàn thờ thần tài thổ địa, và ông táo rồi mới tính đến chuyện thỉnh thêm các vị khác.

zalo