SAP MOI AN NOI, SAP NGAI, SAP MOI THAI, SAP AN NOI,
0938425785
  • slide 1
  • Slider
  • slide 5
Chi tiết sản phẩm

LOADING IMAGES
SÁP MÔI ĂN NÓI

Bùa Sáp Yêu Giao Tiếp.

https://buathai.com.vn/san-pham/chi-tiet-san-pham/sap-moi-an-noi.html
Bôi môi thu hút khi nói chuyện ,người khác nghe tạo sự yêu mến với người đối diện cả trong công việc và tình cảm , cách dùng bôi lên môi trước khi gặp gỡ và nói chuyện tạo thu hút người khác kể cả trong tình yêu và công việc, lời nói trở nên có trọng lượng.
Đây là 1 loại bùa mạnh, kết hợp giữa dòng phép truyền thống dân tộc Mường và dòng phép Nam Tông Thái Lan. 

Lưu ý: Không nên dùng với mục đích xấu. Nghiệp báo là khó tránh.

zalo