BE KUMANTHONG BANG GỖ, BE KUMANTHONG, KUMANTHONG GỖ THIÊNG
0938425785
  • slide 1
  • Slider
  • slide 5
Chi tiết sản phẩm

LOADING IMAGES
BE KUMANTHONG BẰNG GỖ THIÊNG 1000 NĂM

Kumanthong Takien

https://buathai.com.vn/san-pham/chi-tiet-san-pham/be-kumanthong-bang-go-thieng-1000-nam.html

Kumanthong chất liệu gỗ Takien cực mạnh 1000 năm chỉ duy nhất 9 bé do Lersi Kruba ... tạo ra thủ công ngâm trong dầu thiêu xác Prai Kuman

Ngài Lersi Kruba ... nằm trong top những đại sư tiếng tăm nhất phép thuật mạnh nhất và đáng tôn kính nhất trong toàn thể các pháp sư hiện tại ở toàn vùng miền Bắc Thái Lan rộng lớn

Không có nhiều cơ hội cho nhà sưu tầm chậm tay

Kruba ... hiện đã rất cao tuổi. Các bùa của ngài tương lai sẽ trở thành bùa kèm card chứng nhận sau khi ngài viên tịch.

 

zalo